Отговори за често срещани въпроси свързани с промоциите на кредити и заеми.


Рефинансирането е възможност клиентът да промени условията по своя кредит - да намали месечните вноски по него, лихвата, да промени срока за изплащането му.

Лизингът представлява инструмент за финансиране, който предоставя на клиента възможността да ползва временно недвижимо или движимо имущество, като отношенията са определени чрез договор, сключен между двете страни – лизингодател и лизингополучател.

При избор на най-подходящата форма за закупуване на автомобил, клиентът трябва да е преценил своите възможности, както и разликите между различните видове финансиране. Автомобил може да бъде закупен чрез потребителски кредит, а някои от небанковите финансови институции предлагат и бързи кредити за тази цел, но основните две възможности са автокредит или автолизинг.

Когато клиентът иска да закупи нова кола той трябва първо да избере кой продукт е подходящ за него. По принцип за такъв вид финансиране могат да бъдат използвани потребителските кредити, но клиентът може да избере също автокредит или лизинг.

Първата стъпка при избора на кредит е определяне на кой вид продукт е най-подходящ за нуждите на клиента.

Когато клиентът не е сигурен в своя избор между потребителски кредит и кредитна карта е важно първо да се запознае с разликите между тях, като прецени кой от двата продукта е по-подходящ за неговите индивидуални нужди.

В много от офертите на банките можем да срещнем „кредитната карта, която осигурява престиж“, „кредитна карта, символ на престиж“.

Какво трябва да знаем при избора на кредитна карта?

Предимства на кредитните карти и съвети при избор.

Основното предимство на кредитните карти е тяхното удобство - възможността за заплащане на стоки и услуги в търговски обекти в целия свят, обозначени с логото на притежаваната от клиента карта, правенето на резервации за хотели, наемане на автомобили, осъществяване на покупки и заплащане на услуги в Интернет.

Кредитната карта е многофункционален продукт, който може да бъде използван за безкасово плащане, за теглене на пари в брой, както и за заплащане на стоки и услуги от Интернет.

Както посочихме в първа част на настоящата статия, има различни видове кредитни карти, създадени за нуждите на всеки клиент.

Кредитните карти са един от най-динамично развиващите се продукти, които предоставят редица предимства на своите притежатели и най-важното – удобството да се разплащаме навсякъде по света, без да рискуваме да носим парите си в брой.

Когато кандидатстваме за кредит е много важно да бъдем информирани за основните параметри по него, като например предложения лихвен процент.

Когато един клиент търси кредит за покриване на свои неотложни и текущи нужди, каквито са потребителските и бързите кредити например, той обикновено се стреми да открие възможно най-бързо най-изгодната за него оферта. Въпреки това, той трябва да внимава изборът му да не го подведе.

Когато взимаме кредит можем да проверим предварително неговите параметри. В офертите си за кредити банките посочват най-често размера на сумата, предвидения срок за погасяване, дължимата лихва и допълнителни такси и комисионни, както и възможността за използване на гратисен период при издължаването му.

Когато избираме своя кредит трябва да прегледаме внимателно всички условия по него. В зависимост от вида кредит, неговото предназначение и собствените си възможности, можем да изберем съответно кредити с различна валута, сума и срок на погасяването им, възможности за гратисен период, различни застрахователни програми и други допълнителни предимства или недостатъци

Както изяснихме в първата част на статията, ипотечните кредити могат да бъдат различни видове според тяхното предназначение.

Ипотечните кредити могат да бъдат получени от физически и юридически лица, предоставят дългосрочно финансиране на големи суми, а като обезпечение за получаването им служи ипотека на недвижим имот и неговата застраховка.

Потребителските кредити са може би най-често предпочитания от клиентите продукт, тъй като те отговарят на широк диапазон от нужди, отпускани са сравнително лесно, а сроковете за погасяването им и размерът на отпуснатата сума са увеличавани все повече, за да отговорят на различните изисквания на клиента.

Бързите кредити са предназначени за посрещане на неотложни или непредвидени нужди на клиента.

Много актуална е услугата за кандидатстване за кредити онлайн. Това е удобство за клиента, като той може да подаде по Интернет искане за желания от него кредит и получи предварително одобрение за него, без да е нужно да се явява в офис на институцията.

Много актуална услуга е предлаганата от редица банки възможност за обединяване на съществуващи задължения.

Много е важно когато взимаме кредит да не забравяме включените към него застраховки. Това е много съществен момент, защото в отделни случаи те могат да оскъпяват кредита излишно.

Електронното банкиране позволява на клиента да има постоянен достъп до услугата на ползваната от него банка, като при това му е гарантирана висока степен на сигурност.

Когато избираме кредит трябва да сме сигурни, че той отговаря на нашите нужди и възможности, както и, че изпълняваме всички условия, които съответната банка или небанкова институция е определила за важни при кандидатстване за него.

Годишният Процент на Разходите (ГПР) представлява показател, отразяващ реалната стойност на един банков кредит. ГПР е съставен от лихвата по кредита и допълнително дължимите към него такси и комисионни.

Сред основните фактори, които трябва да следим при избора ни на банка са както естеството на желания от нас кредит, така и самите условия, предлагани от институцията.

Този сайт предлага информация за предлаганите промоции на кредити, но няма възможност да се кандидатства в нашия сайт. Възползвайте се от насочващите бутони, които водят към страниците на промоциите.

Да, 24кредити е уеб сайт, които има няколко социални страници в най-популярни социални мрежи.

Разбира се! Това е едно от най-големите удобства на нашия уеб сайт. Винаги може да се включите безплатно в бюлетина.

Всяка публикувана промоция в сайта 24кредити има информация за валидността на промоцията.

Кандидатстването за кредит изисква в някои случаи процедура и документи.

Промоциите обикнове са за по-изгодни условия. Необходимите документи за различните кредити определено са различни.

Всяка банка или фирма има сезонни промоции. През един период от годината офертата може да е много добра при една банка, през друг период при друга банка.

Обикновено условията на кредитните оферти са свързани с даден времеви период, през който ако се кандидатства може да се ползва самата промоция.