Бързите кредити са предназначени за посрещане на неотложни или непредвидени нужди на клиента. Подобен вид заеми могат да бъдат използвани за осигуряване на сума преди заплата или пенсия, за медицинско лечение, за ремонт и освежаване на дома, за закупуване на стоки, организиране на лични събития и финансиране на почивка, дори за придобиване на кола, като в съответствие с многото финансови институции и банки, които предлагат подобни продукти, те могат да бъдат използвани и за осигураване на бързи средства за финансиране на различни планове, за стартиране на нов бизнес и други нужди.

Като едно от предимствата на бързите кредити можем да посочим възможността за избор. Някои от по-известните небанкови финансови институции, които предлагат бързи кредити, са БНП Париба, Изи Кредит, КредиЛенд, Кредисимо, МиниЗаем, Нет Кредит, КешБокс, Изаем и много други.

Всяка от тези институции предлага различни продукти, като по такъв начин е покрит широк диапазон от нужди на клиента. Преди да кандидатства за бърз кредит обаче, той трябва да бъде най-вече добре осведомен като потърси повече информация за съответната институция и предлаганите от нея бързи кредити.

Кандидатстването за бърз кредит е изключително лесно и удобно, обикновено чрез опцията за кандидатстване онлайн, като клиентът получава отговор дали е одобрен в рамките на минути или часове. Отпускането им обикновено става за няколко дни, а понякога - за по-малко от час. Всичко това включва и освобождаването от излишни такси при разглеждане на кредита и оформянае на документацията по него.

Някои от кредитните институции предлагат и възможността за осъществяване на целия процес по получаване на кредита онлайн – от дружеството НетКредит, след получено одобрение за кредита, изпращат на клиента договор по електронната му поща и, когато той потвърди, че е съгласен с условията в него, документът става легален и обвързващ. Всичко това - при спазване на Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние.

Получаването на бърз кредит обикновено става само чрез представяне на документ за самоличност, като не се изискват гаранции, бележки от работодатели за доказване на доходи и друга излишна документация - много от финансовите институции предлагат като атрактивна възможността за получаване на заем без излишна бюрокрация.

Единствено условие е клиентът да е навършил пълнолетие и да има регулярни доходи. По такъв начин онлайн бързите кредити спестяват времето на клиента, като му осигуряват нужните средства незабавно.

Всеки клиент, който дългогодишно ползва услугите на дадана компания и спазва представените му условия може да ползва предоставени му процентни отстъпки за лоялни и коректни клиенти.

След като е погасил съответната сума, той може да поиска по-бързо и с още по-улеснени процедури нов заем, който му е отпускан с предимство. При следващи кредити той ползва услугата за заявка само чрез SMS, което му гарантира още повече удобство. Лоялните клиенти получават предимства при вземане на нови бързи кредити, като могат да получат по-големи суми, отстъпки в лихвата и по-ниски месечни вноски.

Когато клиентът прецени и има възможност да погаси предсрочно своето задължение, той прави това в момента, когато пожелае, тъй като бързите кредити могат да бъдет погасени по всяко време. При изисквани суми в диапазона между 1000 и 2000 лв., клиентът има изгода да върне на институцията получената сума, за да може при възникнала нужда отново да кандидатства за бърз кредит.

Още едно от предимствата при взимането на бърз кредит е, че при невъзможност от страна на клиента да погаси цялата сума на кредита на падежната дата, той може да увеличи периода на изплащане на задължението колкото му е необходимо – услуга предлагана от няколко финансови институции.

Важно е да сме запознати с естеството на бързия кредит. Предоставяните суми обикновено варират от 50 до 1500 лева. Затова и погасяването му е предвидено за кратки срокове - изплащането е осъществявано на седмични или месечни вноски и такъв кредит може да бъде използван предимно за краткосрочни планове.

Като недостатък на бързите кредити може да се посочи и сигурността при кандидатстване онлайн, която може да притесни всеки клиент. За тази цел финансовите институции използват съвременни технологии за защита на личните данни. Повече по тови въпрос можете да прочетете в статията „Защитени ли са личните ми данни при кандидатстване за кредит онлайн?”. Друг недостатък на бързите кредити е изискването на по-високи лихви в сравнение със стандартните кредити.

Понякога оскъпяването при тях може да достигне до границата над 400% на годишна база. Поради своето естество – освобождаването от обозпечение, бързите кредити трябва да бъдат погасявани редовно, тъй като санкциите при неточното им изпълнение са строги – в договора са вписани неустойки при неизпълнението му, като случаят може да бъде предаден на фирма за събиране на задължения.

По такъв начин става ясно, че важно условие при взимане на бърз кредит е внимателното преглеждане на различните оферти, като клиентът трябва да предвиди както предимствата, така и недостатъците – какви са възможностите за неговото погасяване, да прецени условията и избере най-изгодния за него план.