Депозитите са услуга, която дава възможност да получавате лихва докато парите са в банка. Различните услуги имат свои предимства като основните са по-висока лихва, без загуба на лихва или такси при предварително прекратяване и други.

Според вида депозит той може да бъде в различни валути като левове, евро, щатски долари и някои други. Този тип услуга се предоставя от банката както за физически лица, така и за фирми.

Уникредит Булбанк

Осигурен бонусен лихвен процент - 1% лихва при определени условия и възможност за теглене на натрупаната лихва по всяко време.

Интернешънъл Асет Банк

"Ново Изкушение 2" е срочен депозит, който осигурява възможност за еднократно теглене на суми, неограничено довнасяне на средства, както и запазване на изплатената лихва при предсрочно прекратяване, с постоянно нарастващи на всеки период годишни лихвени проценти.

Банка ДСК

Краткосрочните депозити на ДСК осигуряват по-висок доход от лихви при депозирани средства за точно определен срок. Клиентът има възможността да внася допълнително суми към депозита.

Societe Generale Експресбанк

Депозитът с нарастващ лихвен процент е предназначен за индивидуални клиенти при предоставен гъвкав срок, растящата доходност с капитализация на лихвата на всеки шест месеца и възможност за допълнително внасяне на суми през първото шестмесечие.

Българо-Американска Кредитна Банка

Българо-Американска Кредитна Банка предлага на своите клиенти промоционални депозити за физически лица с изгодни лихви в зависимост от валутата и други допълнителни предимства.

Уникредит Булбанк

Депозит “Подръка” на УниКредит Булбанк позволява на клиента да разполага по всяко време с парите по депозита си, без при това да губи от начислената по него лихва, и да ползва допълнителни услуги за управление на средствата си.

Обединена Българска Банка

Депозит „На разпоположение” може да бъде открит по-лесно и удобно онлайн

Първа Инвестиционна Банка

Депозит "Рекорд" осигурява на клиента по-висок лихвен процент за спестяванията му, както и възможност за ежемесечно усвояване лихвата по депозита.

Уникредит Булбанк

Депозит "Флекси" е продукт, който съчетава функциите на депозита с тези на разплащателната сметка.

Алианц Банк

Депозит "Алианц Комфорт" на Алианц Банк е предназначен за физически лица, като предоставя възможността за ползване на лихвата за всеки изминал месец и за довнасяне на допълнителни средства в рамките на неговия срок.