Българо-Американска Кредитна Банка

Българо-Американска Кредитна Банка предлага на своите клиенти промоционални депозити за физически лица с изгодни лихви в зависимост от валутата и други допълнителни предимства.

Промоционален 18-месечен депозит за физически лица осигурява висока и гарантирана доходност за периода на депозита, както и възможност за издаване на допълнителен продукт на банката към него.

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Депозитът може да бъде открит във валута лева, евро или щатски долари. Лихвата по него е съответно според валутата: за депозити в лева: 1.50%; в евро: 1.20%; в долари: 1.10%. Клиентът не дължи комисионна за касовите операции, извършени на падеж.

На датата на падеж, продуктът автоматично се подновява като 12-месечен стандартен за същия срок и се прилага лихвеният процент, валиден за стандартни депозити в съответната валута към датата на подновяване.

Минималната сума за откриване на депозит в банката е 500 валутни единици. Клиентът може да получи депозит при предоставен фиксиран годишен лихвен процент. След изтичане на договорения срок и когато не е прекратен предсрочно от страна на клиента, депозитът се подновява автоматично, при предоставен лихвен процент за съответния вид депозит. Депозираните средства могат да бъдат теглени след датата на падеж като се изисква предварителна писмена заявка за теглене в брой на суми от 5 000 до 200 000 лв. един ден по-рано и за суми над 20 000 лв. - два дни по-рано. Депозитите за физически лица, открити в банката, са гарантирани в съответствие с разпоредбите на Закона за гарантиране на влоговете в банките. Клиентът може да получи повече информация за продуктите в най-удобния за него офис на банката.

Други депозити, предлагани от банката, са стъпаловиден депозит със срок от 6 месеца, разпределени в три периода с растяща лихва; гъвкав депозит със срок от 12 месеца, с възможност за довнасяне на суми през първите 4 месеца; стандартен срочен депозит със срочност от 1, 3, 6, 12 или 24 месеца; и депозит с авансово изплащане на лихвата за 4 и 9 месеца.