Промоциите за потребителски кредити включват по-изгодни условия за лихва, различни бонуси или актрактивни опции за периода на ползване и връщане.

Потребителските кредити може да изискват гарант или да бъдат отпускани до определена сума без. При кандидатстване се изисква покриване на определени изисквания.

Ползване на промоция за потребителкси кредит може да даде по-добри условия.

Обединена Българска Банка
Макс кредит: 
10 000 лв

Потребителският кредит е с фиксирана лихва за целия период на изплащане и може да бъде получен без изискване за превод на работна заплата и без поръчител.

Централна Кооперативна Банка

ЦКБ предлага разнообразие от потребителски кредити, предоставени със специални лихвени условия, като клиентът може да избере най-подходящият за него продукт - "Днес", "Доверие", "Мечта", стандартен потребителски кредит и др.

Централна Кооперативна Банка
Макс кредит: 
50 000 лв.

Сред предимствата на кредита е възможността за ползване на преференциален лихвен процент и освобождаването от такси за усвояване и управление на средствата

ТексимБанк

Потребителски кредит осигурява на клиента ниска лихва, възможност за обединение на задълженията и безплатна предварителна оферта

Уникредит Булбанк
Макс кредит: 
50 000 лв

Потребителски кредит осигурява на клиента сума до 50 000 лв., с бързо одобрение до 2 часа и получаване на сума до 15 000 лв. без поръчител

Първа Инвестиционна Банка

Потребителски кредит "КЕШ+” на Първа Инвестиционна Банка представлява кредит, предоставен срещу залог на парични средства, депозирани в банката.

Интернешънъл Асет Банк

Потребителският кредит до 7 000 лв. е предоставен с цел финансиране на текущи нужди и за рефинансиране на същeствуващи кредити, като може да бъде получен без изискване за поръчител

Инвестбанк
Макс кредит: 
5 000 лв

Кредит за пенсионери е предназначен за финансиране на текущи потребности на физически лица, чиито доходи са от пенсия, като може да бъде получен под формата на кредит или овърдрафт

Българо-Американска Кредитна Банка

Кредитът може да бъде получен изцяло онлайн без обезпечение и без такса за кандадатстване

СИБанк

Потребителски кредит "За теб" е предоставен с бонус - безплатно издаване на кредитна карта.