Интернешънъл Асет Банк

Потребителският кредит до 7 000 лв. е предоставен с цел финансиране на текущи нужди и за рефинансиране на същeствуващи кредити, като може да бъде получен без изискване за поръчител

Други предимства на кредита са освобождаването от комисиони и осигурените предимства при ползване на допълнителни продукти и услуги

Средно (4 votes)
Повече Информация: 

Потребителски кредит без поръчители е предоставен в размер до 7 000 лв. или тяхната равностойност в евро. Срокът за изплащане на полученото финансиране е до 60 месеца. Погасяването става по избора на клиента - на равни месечни вноски по главница и лихва или с намаляващи вноски.

Клиентът получава възможност за ползването и на гратисен период според своите нужди и по преценка на банката. Не е изисквано обезпечение за получаване на сумата. Лихвеният процент по кредита е плаващ, формиран от референтен лихвен процент плюс надбавка. Таксата за разглеждане на кредита е 36 лв.

Кредитът е предназначен за пълнолетни лица, с постоянно местожителство в страната ни и работещи на трудов договор; от еднолични търговци; от физически лица с доходи от стопанска дейност и други дейности по граждански правоотношения; лица на свободни професии и които са в състояние да докажат получавани от тях регулярни доходи.

При получаването му клиентът може да го ползва за каквито нужди има, като банката не проследява целевото разходване на средствата. Гарантирани са му отстъпки при ползване на пакети "Асет Заплата" и "Асет Предимство", както и при рефинансиране на други кредитни задължения. Клиентът може да издаде към кредита безплатно и международна дебитна карта и да активира безплатно услугата за интернет банкиране.