Промоциите за бизнес кредити са удобни за всеки, който иска да стартира нов бизнес или иска да финансира настоящата си дейност.

Бизнес кредитирането е силно развито в България, като има редица промоции и оферти насочени към различните нужди - както според сектора на дейност, така и според нужната сума.

С промоциите за бизнес кредит има възможност да се вземе заем на по-добри условия, което е добре за компанията и нейните служители.

Банка ДСК

Бизнес кредити за микро, малки и средни предприятия са предоставени в промоционална кампания до 31 декември 2016 г.

Пощенска Банка
Макс кредит: 
800 000 лв

Оборотен бизнес кредит е предназначен за закупуване на материали, консумативи, суровини, стоки или за посрещане на текущи нужди на предприятието, с осигуряване на средства до 800 000 лв.

Банка ДСК
Макс кредит: 
5 000 лв

Бързият кредит предоставя средства за закупуване на стоки или услуги, предоставен при улеснена процедура, с параметри, съобразно нуждата на клиента и срок за изплащане до 4 години, който може да бъде получен във всеки магазин, обозначен със стикер „ДСК Кредит“.

Интернешънъл Асет Банк
Макс кредит: 
30 000 лв.

Микрокредит за оборотни средства е предоставен при изгодна лихва, намаляваща през периода на изплащане, и при възможност за автоматично удължаване на срока

Българо-Американска Кредитна Банка
Макс кредит: 
250 000 лева

Кредит „Бизнес потенциал” е предназначен за юридически лица с цел покриване на краткосрочни нужди от оборотни средства, при осигурена по-голяма гъвкавост и свобода и усвояване без изискване за разходо-оправдателни документи.

Алианц Банк

Кредит "Живот" представлява краткосрочен заем на Алианц Банк, предназначен за юридически лица, предоставен срещу залог на застрахователна полица "Живот", предоставен без комисиони и такси

Токуда Банк

Потребителският кредит "Токуда Медика Овърдрафт" е предназначен за финансиране на текущи нужди на клиента, който трябва да бъде свързан с медицинска, ветеринарна, стоматологична и фармацевтична дейност.

СИС Кредит
Макс кредит: 
10 000 лв

От финансовата институция Сис Кредит предоставят на своите клиенти бизнес кредити за финансиране на микро и малки предприятия, както и за подпомагане при стартиране на нов бизнес.

СИС Кредит
Макс кредит: 
50 000 лв

От финансовата институция Сис Кредит предлагат на своите клиенти бизнес кредити, предназначени за микро и малки предприятия, както и за всички, които искат да започнат нов бизнес, но не влизат в категориите за получаване на банков кредит.

СИ Финанс Груп
Макс кредит: 
1 000 000 лв

От финансовата институция СИ Финанс Груп предлагат два вида бизнес кредити за предоставяне на оборотни средства - "Оборот FIX" и "Оборот FLEXI"