Промоциите за бизнес кредити са удобни за всеки, който иска да стартира нов бизнес или иска да финансира настоящата си дейност.

Бизнес кредитирането е силно развито в България, като има редица промоции и оферти насочени към различните нужди - както според сектора на дейност, така и според нужната сума.

С промоциите за бизнес кредит има възможност да се вземе заем на по-добри условия, което е добре за компанията и нейните служители.

Райфайзен Банк
Макс кредит: 
1 875 000 евро

Райфайзен Банк предлага на своите клиенти възможност за получаване на финансиране по инициативата „JEREMIE”, с облекчени изисквания към обезпеченията и без такса за включване в програмата

Райфайзен Банк
Макс кредит: 
До 500 000 лв

Бизнес кредити с обезпечение са предназначени за инвестиции, осигуряване на оборотни средства или като като обезпечение на банкова гаранция с осигурено финансиране до 500 000 лв.

Пощенска Банка
Макс кредит: 
до 800 000 лева

Инвестиционен бизнес кредит за покупка на помещение на Пощенска Банка е предназначен за всички клиенти, които искат да реализират своите бизнес планове и да си набавят необходимата за това среда, с финансиране на до 800 000 лева

Пощенска Банка
Макс кредит: 
до 200 000 лева

Инвестиционен бизнес кредит за покупка на оборудване е предвиден за всички бизнес клиенти, които търсят подкрепа за развитието на своя бизнес, с възможност за кандидатстване онлайн

Първа Инвестиционна Банка

Предоставените от Fibank бизнес кредити по програма JEREMIE предлагат на клиента възможността за осъществяване на своите бизнес идеи.

Първа Инвестиционна Банка
Макс кредит: 
без ограничение

От юли 2016 г. "Супер кредит" е предлаган при промоционална по-ниска лихва – от 4.45% фиксирана за периода на овърдрафт при кредити, обезпечени с ипотека.

Първа Инвестиционна Банка
Макс кредит: 
Няма ограничение

Микрокредитът е предоставен с промоционална лихва от 4.5%, валидна от месец юли 2016 г.

Първа Инвестиционна Банка
Макс кредит: 
до 60% от пазарната стойност

Бизнес кредит за закупуване на недвижими имоти в България е предназначен за чужденци, които живеят и работят извън страната ни, и искат да закупят собствен имот в нея.

Първа Инвестиционна Банка

Бизнес кредит "КЕШ” представлява кредит, предоставен срещу залог на парични средства, депозирани в банката, без ограничения в размера и срока

Кредит Груп
Макс кредит: 
5000 лв

Предоставеният от финансовата институция Кредит Груп бърз кредит е предназначен за осигуряване на оборотни средства за бизнеса на клиента при всяка неотложна необходимост, без необходимост от обезпечение