СИС Кредит

От финансовата институция Сис Кредит предлагат на своите клиенти бизнес кредити, предназначени за микро и малки предприятия, както и за всички, които искат да започнат нов бизнес, но не влизат в категориите за получаване на банков кредит.

От Сис Кредит предоставят на своите клиенти индивидуални решения за всеки проблем, като се стремят да насочат клиента към най-подходящия за него продукт и необходимите към това допълнителни услуги.

Средно (3 votes)
Повече Информация: 

Кредит "Бизнес развитие" може да бъде получен от собственици на малки и средни фирми, които се нуждаят от бързи средства за покриване на належащи нужди. Изплащането на получената сума след това става в кратък период. Бизнес кредит може да бъде получен също и при закупуване на нова техника, както и за нужното оборудване за оптимизиране на бизнес процесите на предприятието. Продуктът е предназначен и за осигуряване на средства, когато клиентът има неизплатени задължения към държавата - от институцията погасяват директно задължението, за да може дейността на предприятието да продължи нормалния си ход.

"Кредит Бизнес" развитие предоставя на клиента сума в размер от 3 000 до 50 000 лева. Срокът за погасяване на получения кредит може да бъде от 1 месец до 3 години. Кредитополучателят може да използва и възможността за гратисен период до 12 месеца при изплащане на главницата. Като обезпечение за получаване на изискваната сума може да бъде прието движимо или недвижимо имущество. След кандидатстване за кредита клиентът получава бърз отговор дали е одобрен за него - в рамките на 1 до 2 работни дни. Кредитни консултанти на институцията му помагат при определяне на сумата на кредита и срокът за изплащането му, което правят при анализиране на реалните възможности на фирмата за изплащането му. Клиентът трябва само да заплати еднократно такса за управление на заема, като след това не дължи никакви други такси по кредита.

Дължимият лихвен процент по кредита е определен според рисковия профил на клиента, което включва индивидуалната преценка на възможностите на неговия бизнес, други задължения, както и предложеното обезпечение. Нужното обезпечение за получаване на кредита трябва да бъде собственост на клиента или пък да бъде предоставено чрез поръчителство от друг собственик. Като гаранция може да послужи предложено недвижимо имущество като например жилище, земеделска земя и други; също така и движимо имущество - машини и товарни автомобили, които са използвани за подпомагане дейността на предприятието. Клиентът трябва да се съобрази и с ограниченията спрямо представеното имуществото - то не трябва да бъде обременено с тежести или да бъде ползвано от други лица по нотариален акт; за обезпечение не са приемани идеални части.

При кандидатстване за кредита клиентът трябва да попълни искане, да представи описание на целта на заема, копие от документ за собственост на предлаганото обезпечение и снимка на имота.

От финансовата институция предлагат и "Земеделски кредит" в размер от 3 000 до 50 000 лв. и срок за изплащане до 2 години. Обезпечението за получаване на този продукт може да бъде движимо или недвижимо имущество, както и субсидия.