Промоциите за ипотечни кредити, както и офертите за тях са много атрактивни и в редица случаи предпочитана опция преди да се вземе голяма сума.

При ипотечните кредити, потребителите се обвързват с дългосрочни заеми срещу обезпечение, като по-изгодни условия за вноски, по-ниска лихва както и гратисни периода са едни от опциите.

Офертите и предложенията за ипотечни кредити са едни от най-популярните и полезните за клиента.

Societe Generale Експресбанк

Жилищен кредит "Мост" е предназначен за закупуване на ново жилище, паралелно с продажбата на собствен имот на кредитополучателя, с осигурено финансиране до 100% от стойността на закупуваното жилище.

Уникредит Булбанк

„Стандартен ипотечен кредит” е предоставен с нисък плаващ лихвен процент за целия период и възможност за получаване на потребителски кредит до 10 000 лв. за покриване на разходите по сделката.

Централна Кооперативна Банка
Макс кредит: 
150 000 евро

Кредит "Дом за теб" е предоставен със специални лихвени условия и при освобождаване от такси при разглеждане, отпускане и усвояване

Сити Кредит
Макс кредит: 
100 000 лв

Специализиран ипотечен кредит, който се отпуска без значение от кредитната Ви история. Период за плащане до 5 дни и максимален период за погасяване до 84 месеца.

Пиреус Банк
Макс кредит: 
100 000 лв.

Ипочетният кредит на банка Пиреос е многоцелеви, като полученото финансиране може да бъде ползвано за различни потребителски нужди, както и за рефинансиране и обединяване на съществуващи задължения от друга банка.

Интернешънъл Асет Банк

Ипотечният кредит на Асет Банк е многоцелеви продукт, който може да бъде ползван за финансиране на ремонти или довършителни работи, за реконструкция на дома, обзавеждането му, закупуване на автомобил или за текущи нужди, както и за рефинансиране на други ипотечни или потребителски кредити.

Инвестбанк

Ипотечен кредит "Улеснение" на Инвестбанк е специализиран продукт за рефинансиране на кредити, отпуснати от други банки, предоставен с промоционална лихва.

Инвестбанк

Ипотечният кредит е предоставен при промоционални условия - финансиране на до 95%, фиксирана лихва за първите 5 години и освобождаване от такси