Интернешънъл Асет Банк

Жилищен кредит от Асет Банк е предоставен с допълнителните отстъпки при ползване на пакети и при рефинансиране, както без комисиони за усвояване, управление и предсрочно погасяване

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Кредитът е предназначен за закупуване на жилище, ремонт или довършителни работи, както и за рефинансиране на други кредитни задължения.

Жилищен кредит е предоставян в размер от 20 000 до 300 000 лв. или тяхната равностойност в евро. Срокът за изплащане е до 30 години. Предвиден е и гратисен период до 12 месеца. Избор за погасяване чрез равни или намаляващи месечни вноски. Изискваното обезпечение е ипотека върху имот - обект на сделката или собственост на кредитополучателя.

Лихвените условия се определени в зависимост от това дали клиентът отговаря с цялото си имущество или до размера на обезпечението по договора. При пълна отговорност е 5.25% в лева и 4,75% в евро фиксиран лихвен процент за първите 2 години и плаващ за останалия период, формиран според погасителния план. При ограничена отговорност, лихвеният процент за първите 2 години е 8.25% за валута лева и 7.75% - за евро.