Сити Кредит

Специализиран ипотечен кредит, който се отпуска без значение от кредитната Ви история. Период за плащане до 5 дни и максимален период за погасяване до 84 месеца.

Безплатна оценка на имота, Предварително одобрение до 24 часа, Без да доказвате доход и бизнес план, удобни и бързи заеми за покриване на всякакви неочаквани разходи.

Заемът има лихвен и анюитетен погасителен план. Удобно решение за клиенти, на които е отказан заем от банка или имат лоша кредитна исотиря, ситутацията е относително спешна с възможност за предварително одобрение до 24 часа или друго.

Средно (2 votes)