Societe Generale Експресбанк

Жилищен кредит "Мост" е предназначен за закупуване на ново жилище, паралелно с продажбата на собствен имот на кредитополучателя, с осигурено финансиране до 100% от стойността на закупуваното жилище.

Кредитът предоставя възможността клиентът да закупи нови жилище, докато все още продава старото си, с максимално удължен период за продажба - до 12 месеца.

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Жилищен кредит може да бъде получен без ограничение за максимален размер на кредита, както и за типа строителство. Финансирането може да достигне до 100% от стойността на закупуваното жилище. Минималният размер е от 5 000 лв. или равностойността им в евро.

Срокът за погасяване на кредита е от 3 до 30 години. Първите 12 месеца са частта "Мост", по време на които клиентът продава старото си жилище и трябва да погаси съответната част от кредита, без такса за това. Лихвеният процент по кредита е променлив.

Изискваното обезпечение е ипотека върху закупувания имот или друг, собственост на кредитополучателя, изисквани са също застраховки - "Живот, пълна и трайна нетрудоспособност" и "Имот". Погасяването става на равни месечни вноски, с възможност за пълно или частично погасяване във всеки момент.

Жилищният кредит е много подходящ за клиенти, които искат по-лесно и изгодно да продадат жилището си в диапазон от месеци, когато вече са закупили ново.