Интернешънъл Асет Банк

Ипотечният кредит на Асет Банк е многоцелеви продукт, който може да бъде ползван за финансиране на ремонти или довършителни работи, за реконструкция на дома, обзавеждането му, закупуване на автомобил или за текущи нужди, както и за рефинансиране на други ипотечни или потребителски кредити.

Сред предимствата на продукта са високият размер и предоставен дълъг срок за изплащането му, освобождаването от такси за усвояване, управление и предсрочно погасяване.

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Кредитът предоставя на клиента суми от 10 000 до 150 000 лв., в зависимост от неговото предназначение. Срокът за изплащането на полученото финансиране е до 20 години. Клиентът получава също така възможност за ползване на гратисен период до 6 месеца. Той може да избере и по какъв начин да го погасява - чрез равни или намаляващи месечни вноски. Нужното обезпечение за получаването му е първа по ред ипотека върху недвижим имот.

Лихвеният процент е фиксиран за първите две години на изплащането и определен в зависимост от степента на отговорност и валутата на кредита. Когато кредитополучателят отговаря с цялото си имущество, лихвата е 5.45% за кредити в лева и 5.25% - за кредити в евро; след изтичане на този срок лихвата е плаваща, определена в зависимост от погасителния план.

Когато клиентът отговаря до размера на обезпечението по договора, лихвата през първите две години е 8.45% за кредити в лева и 7.95% - за кредити в евро. Клиентът трябва да заплати такса от 120 лв. за първоначално приемане на документи.

Предоставени са допълнителни отстъпки при ползване на пакети и при рефинансиране. Клиентът може да издаде също така безплатно и международна дебитна карта Maestro с чип и ползване на допълнителни услуги, както и револвираща кредитна карта MasterCard Standard, при предоставен преференциален лихвен процент от 10%. Той може да активира безплатно и услугата за онлайн банкиране на банката.

Ипотечният кредит е многоцелеви, като параметрите му са подобни на потребителски кредит, с изключение на по-високата сума на финансиране и период на изплащане. Повече за различните видове ипотечни кредити и параметрите по тях можете да получите в раздел "Често задавани въпроси."