Промоциите за ипотечни кредити, както и офертите за тях са много атрактивни и в редица случаи предпочитана опция преди да се вземе голяма сума.

При ипотечните кредити, потребителите се обвързват с дългосрочни заеми срещу обезпечение, като по-изгодни условия за вноски, по-ниска лихва както и гратисни периода са едни от опциите.

Офертите и предложенията за ипотечни кредити са едни от най-популярните и полезните за клиента.

Българо-Американска Кредитна Банка

Ипотечният кредит е предназначен за рефинансиране като осигурява сума до 500 000 лв., с предвиден гратисен период по главницата и безплатна регистрация за онлайн банкиране на БАКБ

Обединена Българска Банка
Макс кредит: 
500 000 лв

Кредитът е предоставен с промоция при рефинансиране, с освобождаване от такси при кандидатстване и одобрение

Алианц Банк

Кредит "Жилище" осигурява на клиента ниска лихва за лева и евро и подарък - застраховки "Имущество" и "Живот"

Търговска Банка Д
Макс кредит: 
100% стойността на имота

Кредит „Наш дом“ е предоставян при промоционални условия, валидни до 31 декември 2016 г., като при погасяване редовно на вноските по кредита е осигурен бонус до 2% от лихвата за първите 5 години.

Централна Кооперативна Банка
Макс кредит: 
150 000 лв.

Ипотечен кредит "Възможност" е отпускан за финансиране на текущите нужди на клиента, с освобождаване от такси и изгодна лихва.

Пощенска Банка
Макс кредит: 
500 000 лв.

Жилищният кредит предоставя на финансиране на до 85% от обезпечението и промоция с нисък лихвен процент и възможност за ползване на гратисен период през първите 12 месеца.

Райфайзен Банк
Макс кредит: 
400 000 лева

Промоционалните условия по кредита включват освобождаването от такса за обслужване за първата година и възможността за получаване на кредитна карта с предварително одобрен лимит.

Райфайзен Банк
Макс кредит: 
400 000 лв.

Жилищният кредит е предоставен с фиксирана лихва за първата година и предоставените отстъпки при ползване на допълнителни банкови продукти.

Първа Инвестиционна Банка
Макс кредит: 
Според одобрен лимит

Жилищен/ипотечен кредит "Право на избор" от Fibank осигурява на клиента фиксирана лихва за първите 3 години