Пиреус Банк

Жилищният кредит на банка Пиреос е предоставен при промоционални лихвени условия, с възможност за избор между два лихвени плана според срока на изплащане и получаване на бонус - допълнителен продукт с предварително одобрен лимит.

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Кредитът може да бъде получен с цел закупуване на имот, строителство, ремонт и довършителни работи, с комбинирана цел или за рефинансиране на съществуващи задължения.

Жилищният кредит може да бъде получен в размер до 240 000 лв. или тяхната равностойност в евро. Размерът на финансирането е определен от вида строителство, като може да бъде до 80% от пазарната стойност на служещия за обезпечение имот при монолитно строителство и до 50%, при панелно.

Срокът за погасяване на получената сума е определен в зависимост от целта на кредита и неговата валута: до 30 години за кредити с предназначение покупка и строителство; до 20 години - за довършителни работи; до 10 години - за ремонт. Изискваното обезпечение за получаването му е ипотека върху недвижим имот.

Лихвеният процент е променлив и еднакъв за кредити в лева и евро, като зависи от срока на кредита. При кредити с изплащане до 20 години лихвата е 3,88%, а за тези над 20 години - 4,33%.

Условия към клиента са да превежда работната си заплата по сметка в банката и да ползва пакетна услуга Пиреос пакет Заплата. Той трябва да ползва кредитна карта, издадена без годишна такса и с лимит 1 000 лв. Изисквано е също така сключване на застраховки „Имущество“ и „Живот“.

Усвояването на кредита става еднократно или на траншове в зависимост от неговото предназначение. Клиентът получава възмоност за ползване на до 6 месеца гратисен период по главницата. Погасяването на кредита става според неговия избор - на равни или намаляващи месечни вноски.

Като бонус към продукта е предоставена възможността за получаване на кредитна карта или потребителски кредит с предварително одобрен лимит за сума до 10% от одобрения размер на жилищния кредит.