Централна Кооперативна Банка

Кредит "Дом за теб" е предоставен със специални лихвени условия и при освобождаване от такси при разглеждане, отпускане и усвояване

Други предимства са безплатната застраховка на имота-обезпечение в ЗАД Армеец и възможността за безплатно издаване на предлагана от банката международна дебитна карта.

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Предназначението на кредита е закупуване на имот, ремонт или рефинансиране на ипотечни кредити от други банки. Максималният отпуснат размер е до 150 000 евро или тяхната равностойност във валута лева. Срокът за погасяване е до 30 години.

Процентът на финансиране е определян според местоположението на имота, както и избора на пълна или ограничена отговорност - до 85% от стойността на имота-обезпечение. Изискваното самоучастие е поне 10%.

Лихвеният процент по кредита е 4%, когато клиентът отговаря с цялото си имущество и 5% - при ограничена отговорност. Възможност за избор на погасителен план с фиксирана лихва за първите 12 месеца и плаваща за останалия период или плаваща лихва за целия период на изплащане.

Клиентът получава безплатна имуществена застраховка на ипотекирания имот в ЗАД Армеец. Допълнително, може да бъде издадена кредитна карта Visa "CCB - Bulgaria Air" с одобрен лимит, без лихва за първите 6 месеца и без годишна такса за първата година - при взимане на кредит за рефинансиране.

Условия за получаване на кредита са добър осигурителен доход и определен стаж на работното място. Клиентът трябва да получава доходите си по сметка в банката, да плаща поне две битови сметки чрез услуга на банката и да отговаря на определени изисквания за общия доход на семейството към месечните вноски по кредита.