Инвестбанк

Ипотечният кредит е предоставен при промоционални условия - финансиране на до 95%, фиксирана лихва за първите 5 години и освобождаване от такси

Ипотечен кредит „Домашен уют” може да бъде използван както за закупуване на недвижим имот, така и при рефинансиране, като допълнителен бонус към него е предоставена кредитна карта

Средно (2 votes)
Повече Информация: 

Ипотечният кредит осигурява на клиента висок размер на финансиране - до 95% от предложения за обезпечение имот, което зависи от вида, степента на завършеност на имота и местоположението му.

При изплащането му е осигурена фиксирана лихва за първите пет години - от 4,80%. За останалия срок на кредита лихвата е плаваща. Клиентът е освободен от такси за отпускане, управление и предсрочно погасяване на кредита. При нужда той може да ползва част от финансирането и за ремонт и довършителни работи, както е и възможно финансирането на покупка на имоти с акт 14 и акт 15.

Кредитът може да бъде получен във валута лева или евро. Максималният срок за погасяването му е до 35 години за кредити в евро; до 10 години - за кредити в лева. При изплащането му е осигурен гратисен период от 12 месеца. Погасяването му може да стане според избора на клиента - на равни или намаляващи вноски или според индивидуален погасителен план при сезонност на приходите.

Лихвеният процент е определен според естеството на доходите на кредитополучателя - официален трудов договор, договор за управление или при доходи, получавани в страната или в чужбина. Кредитоискатели получават допълнителни лихвени бонуси при определени условия - превод на работна заплата по сметка в банката и ползване на допълнителни продукти и услуги.

Клиентът може да се възползва също така от допълнителен бонус - получаване на кредитна карта с предварително одобрен лимит до 5% от оценката на обезпечението.

Клиентът е освободен от такси за отпускане, управление и при предсрочно погасяване. Изисквани са застраховки на имота и на кредитополучателя.