Уникредит Булбанк

„Стандартен ипотечен кредит” е предоставен с нисък плаващ лихвен процент за целия период и възможност за получаване на потребителски кредит до 10 000 лв. за покриване на разходите по сделката.

Предназначен е за строителство или покупка на имот, както и за рефинансиране на други ипотечни кредити, с финансиране до 85% от обезпечението

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Процентът на финансиране е до 85% от стойността на имота, приет за обезпечение, според степента на отговорност - "пълна" или "ограничена". Срокът за погасяване е до 35 години. Кредитът може да бъде получен във валута лева или евро, като понастоящем са предоставени специални условия за взимане на кредит в лева.

Годишният лихвен процент е плаващ. Изискване за обезпечение - ипотека върху закупувания или друг имот, финансови обезпечения и застраховки на имота и клиента. Освобождаване от такса за издаване на ипотечен сертификат.

Друг ипотечен кредит, предлаган от банката, е "Универсален ипотечен кредит", нецелеви кредит с възможност за ползването му за текущи нужди, при финансиране до 75% от пазарната оценка на имота и срок за изплащане до 25 години. Лихвеният процент е плаващ - 7,60%. Изискване за ипотека върху недвижим имот, за застраховки на имота и клиента.