Промоциите за ипотечни кредити, както и офертите за тях са много атрактивни и в редица случаи предпочитана опция преди да се вземе голяма сума.

При ипотечните кредити, потребителите се обвързват с дългосрочни заеми срещу обезпечение, като по-изгодни условия за вноски, по-ниска лихва както и гратисни периода са едни от опциите.

Офертите и предложенията за ипотечни кредити са едни от най-популярните и полезните за клиента.

Промоционалните условия по Жилищен кредит Перфекто включват освобождаване от такси за кандидатстване и одобрение и от комисионна при предсрочно погасяване.

Societe Generale Експресбанк

Жилищният кредит е предоставен с промоционална лихва за първите 2 години и период за изплащане до 30 години.

Първа Инвестиционна Банка
Макс кредит: 
до 80 % от стойността на недвижимите имоти

Ипотечен кредит на Fibank предоставя на клиента надеждна подкрепа при осъществяване на неговите бизнес идеи.

ПроКредит Банк
Макс кредит: 
80% от пазарната стойност

Кредит "Нов Дом" на ПроКредит Банк е ипотечен кредит за физически лица, който осигурява максимално финансиране на до 80% от стойността на обезпечението

Кредит Груп
Макс кредит: 
100 000 лв

Предлаганият от финансова институция Кредит Груп ипотечен кредит до 100 000 лв. е предназначен за стабилизиране на финансовата ситуация на всеки клиент, независимо от неговата кредитна история.

Евро Комерс
Макс кредит: 
200 000 лв

От кредитна къща "Еврокомерс" предоставят на своите клиенти бързи заеми, предназначени за финансиране на физически лица, с възможност за получаване на сума до 200 000 лв.

Промоция до 31 декември 2015 г. с освобождаване от такси - за кандидатстване, одобрение и при предсрочно погасяване.

Българо-Американска Кредитна Банка
Макс кредит: 
500 000 лв

Ипотечният кредит е в промоция до 31 януари 2017 г. с освобождение от нотариални и държавни такси за учредяване на договорна ипотека

Ай Еф Джи Лизинг
Макс кредит: 
300 000 лв

Бизнес кредит с обезпечение ипотека "Развитие" от Ай Еф Джи Лизинг е предназначен за малки и средни предприятия, както и за физически лица, които имат стабилни доходи

Societe Generale Експресбанк
Макс кредит: 
Според нужната сума

Жилищният кредит на Societe Generale Експресбанк осигурява на своите клиенти фиксиран лихвен процент за първите 10 години от използването му.