Ай Еф Джи Лизинг

Бизнес кредит с обезпечение ипотека "Развитие" от Ай Еф Джи Лизинг е предназначен за малки и средни предприятия, както и за физически лица, които имат стабилни доходи

Целта на ипотечния кредит е осигуряване на оборотни средства за покриване на краткосрочни необходимости, с финансиране на до 300 000 лв. и срок на погасяване до 5 години

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Кредит Развитие с обезпечение недвижим имот представлява бърз кредит, създаден за осигуряване на необходими на клиента средства. Кандидатстването на него става бързо и чрез улеснена процедура.

Кредитът е предназначен за бързо развиващи се и с високи доходи малки и средни фирми, както и за физически лица със стабилни доходи, които имат краткосрочна нужда от оборотни средства.

Ипотечен кредит Развитие е предлаган на физически и юридически лица. Кредитът е предназначен за покупка на имот. Клиентът може да използва получената сума и за строителство, довършителни работи и ремонт на жилище; за финансиране с инвестиционна цел; както и рефинансиране на други свои задължения.

Кредит Развитие предоставя на клиента сума от 3 000 до 300 000 лева. Гъркавите условия на кредита включват възможност за избор на най-подходящия за клиента срок за погасяване на получената сума, като това трябва да бъде в период до 5 години.

Начинът за погасяване на кредита става в края на всеки месец до изплащане на задължението, като вноските трябва да бъдат превеждани по банков път. Клиентът може да се възползва от предложената му безплатна консултация при кандидатстване.

Кредит Развитие предлага на клиента фиксиран лихвен процент за целия период на погасяване. Като обезпечение за получената сума може да послужат жилища, магазини, офиси, хотели и други, като стойността на обезпечението трябва да отговаря на минимум 300% от стойността на кредита.

Клиентът сключва договор относно изискваните от него условия на кредита, като може да се посъветва за най-изгодния за него план на финансиране с кредитните консултанти на институцията.