Societe Generale Експресбанк

Жилищният кредит е предоставен с промоционална лихва за първите 2 години и период за изплащане до 30 години.

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Предоставена е промоционална фиксирана лихва за първите 2 години при взимане на кредит с валута лева - 4.19 %, както и фиксирана лихва за следващите 8 години на изплащане - 5.59 %. За останалия срок кредитът е с променлива лихва от 5.59 %.

Посочените условия са валидни за жилищни кредит за сума над 75 000 лева. Срокът за изплащане на полученото финансиране е 30 години. Клиентът е освободен от такса за предсрочно погасяване при изплатени над 12 месечни погасителни вноски. При рефинансиране на съществуващи кредити той е освободен от такса за одобрение.

Жилищният кредит е целеви и е отпускан за следните предназначения - покупка на недвижим имот; покупка на недвижим имот и ремонтните и довършителни работи по него; покупка на общинско/ведомствено жилище; както и за рефинансиране на съществуващи кредити.

Таксите по него са определени според тарифата за такси и комисиони на банката. При взимането му се изисква ипотека на недвижим имот. Клиентът трябва също да ползва Застраховка "Живот, пълна и трайна нетрудоспособност" за себе си и да сключи застраховка на ипотекирания имот. За кредита може да бъде кандидатствано онлайн, както и по този начин да бъде изпратено запитване за него за получаване на повече информация.