Българо-Американска Кредитна Банка

Ипотечният кредит е в промоция до 31 януари 2017 г. с освобождение от нотариални и държавни такси за учредяване на договорна ипотека

Други предимства на кредита са фиксираната за целия период променлива лихва, възможността за ползване на гратисен период и безплатното активиране на онлайн банкиране

Средно (2 votes)
Повече Информация: 

Ипотечният кредит е многоцелеви, предназначен за закупуване на недвижим имот, финансиране на ремонт на жилището, за закупуване или замяна на имот от държавен, ведомствен или общински жилищен фонд или рефинансиране на съществуващи задължения.

Промоционалните условия на кредита включват предоставеният променлив лихвен процент за целия период на кредита и за кредитоискатели с осигурителен доход над 1 400 лв. - 4,40%; освобождаването от нотариални и държавни такси за учредяване на ипотека - те са за сметка на банката; и възможност за безплатна регистрация за онлайн банкирането на БАКБ - Виртуална банка.

Валутата на получената сума може да бъде в лева или евро. Кредитът е отпускан в размер до 500 000 лева или тяхната равностойност в евро. Като обезпечение за получената сума служи недвижим имот, както и залог на вземане по влог или депозит, който да бъде открит в банката.

Финансирането от страна на банката зависи от избора на клиента дали да отговаря за сумата с цялото си имущество, като получава до 85% от пазарната стойност на имота; или да отговаря само до рамера на стойността обезпечението - до 70% от пазарната стойност.

Кредитополучателят може да използва гратисен период за първите 6 месеца от срока на кредита, а след изтичане на първата година от изплащането му, той има възможността да използва отново още 6 месеца. Срокът за погасяване на кредита е до 35 години след получаването му.

Лихвеният процент по него се формира съответно дохода на клиента. При кредити в лева или евро клиентът получава 4,60% променлив лихвен процент при доход под 1 400 лева; с доход над 1 400 лихвата по кредита е 4,40%. Погасяването става чрез анюитетни или намаляващи месечни вноски. Повече за двата вида погасителни планове можете да научите в раздел "Често задавани въпроси".