Societe Generale Експресбанк

Жилищният кредит на Societe Generale Експресбанк осигурява на своите клиенти фиксиран лихвен процент за първите 10 години от използването му.

Друго предимство на кредита е предоставеният 12 месечен гратисен период при изплащане на получената сума.

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Жилищният кредит е предназначен за покупка на недвижим имот, като клиентът може да го използва комбинирано и за финансиране на ремонтните и довършителни работи на закуненото от него недвижимо имущество.

Кредитополучателят може да използва получената сума и за покупка на общинско или ведомствено жилище. Друго предназначение на кредита е рефинансирането на други жилищни кредити на клиента.

Жилищен кредит с фиксиран лихвен процент за първите 10 години е предоставян в размер от 5 000 лева до 85% от пазарната стойност на закупувания имот, за което се изисква оценка на лицензиран оценител. Валутата на кредита може да бъде в лева или евро. Срокът за изплащането му е определян в замисимост от получаната сума и може да бъде от 3 до 30 години.

Сред предимствана на кредита е фиксираният лихвен процент за първите 10 години - 5.45% за кредити в лева. За останалия период лихвеният процент е променлив - 5.45%. Клиентът е освободен от такси за предсрочното погасяване на задължението, когато е изплатил над 12 месечни по неговото погасяване.

При случаи, че кредитът е използван за рефинансиране на задължения от други банки, неговият получател не трябва да заплаща такса за одобрението му. Кредитополучателят може да се възползва от 12 месечния гратисен период за изплащане на получаната сума, които може да използва от момента на усвояване на кредита.

Условия за получаване на кредита е ипотека на недвижим имот и неговата застраховка, както и изисквана от клиента застрахователна програма „Живот, пълна и трайна нетрудоспособност“, за покриване на непредвидени неблагоприятни условия.

Погасяването на получената сума става според желанието на клиента на равни месечни вноски или с намаляващи месечни вноски. При възможност, клиентът може погаси предварително част от или цялата дължима от него сума.

При жилищните кредити все по-често е предлагана комбинация от фиксирана и плаваща лихва. Промоционалните оферти по ипотечни кредити предлагат фиксиран лихвен процент от 10 години, както е в този случай, което предоставя на клиента значителна сигурност при дългосрочен кредит с период за изплащане 20-30 години. Също така, фиксираната лихва за определен период е изгодна, когато клиентът планира рефинансиране или предсрочно погасяване на получения кредит. Повече информация за това можете да получите в раздела "Често задавани въпроси".