ПроКредит Банк

Кредит "Нов Дом" на ПроКредит Банк е ипотечен кредит за физически лица, който осигурява максимално финансиране на до 80% от стойността на обезпечението

Сред неговите предимства са предвиденият гратисен период, както и възможност за фиксирана лихва за първите 10 години от изплащането.

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Кредит "Нов Дом" предоставя на клиента възможността да закупи или построи дом за себе си и за своето семейство. След като е получил одобрение за изискваната от него сума, той има възможността спокойно да разгледа и избере най-подходящото за него жилище.

Клиентът може да избере параметрите на кредита според своите лични потребности. При нужда от енергийно ефективни подобрения на имота, той получава допълнително финансиране от страна на банката.

За получаване на ипотечен кредит "Нов Дом" могат да кандидатстват физически лица, които имат регулярни доходи от трудов договор, имат собствен бизнес или упражняват свободни професии. Получената сума може да бъде от 10 000 до 150 000 евро, съответно - тяхната равностойността в лева.

Клиентът получава финансиране на до 80% от пазарната стойност на имота. Срокът за погасяване на задължението може да бъде от 6 месеца до 25 години, като клиентът ползва гратисен период до 12 месеца от началото на кредита. Клиентът може да избере между плаващ лихвен процент за целия период или фиксиран за първите 10 години и плаващ за останалия срок на кредита, формирани съгласно Лихвения бюлетин на банката.

Той е освободен от такса за отпускане и от годишна такса за управление. При положение, че клиентът избере да погаси предсрочно задължението си, той заплаща наказателна такса от 1%, ако направи това до 12 месец от началото на кредита, а след това не заплаща такса.

Клиентът може да направи избор между поемане на отговорност с цялото си имущество или до размера на обезпечението. Освен предоставената възможност за фиксиран лихвен процент за първите 10 години, клиентът може да избере и формиране на плаващ лихвен процент през периода на изплащане на кредита.