Промоционалните условия по Жилищен кредит Перфекто включват освобождаване от такси за кандидатстване и одобрение и от комисионна при предсрочно погасяване.

Alpha Жилищен кредит Перфекто осигурява на клиента редица предимства, сред които е освобождаването от много такси и комисионни - за кандидатстване и одобрение, за усвояване, управление и при предсрочното му погасяване.

Средно (2 votes)
Повече Информация: 

При изплащането му е осигурен фиксиран лихвен процент за първите 3, 5, 7 или 10 години, който клиентът сам може да определи в зависимост от своите лични нужди. Лихвеният процент за останалия срок е плаващ, формиран на база пазарен индекс 3M Euribor. При изплащане на кредита е предвиден и гратисен период до 6 месеца.

Програмата Alpha Защита на плащанията осигурява на клиента и спокойствие при изплащане на кредита, в допълнение към фиксирания лихвен процент. Програмата е предназначена за покриване на вноска при непредвидени обстоятелства като безработица, нетрудоспособност и др. Полученото предварително одобрение е валидно 3 месеца, което осигурявва на клиента свобода на търси своето жилище. При цел на кредита рефинансиране той е освободен от такси за оформяне на документи по ипотека.

Жилищен кредит Перфекто е предназначен за покупка на жилищен имот, като това може да бъде и в комбинация с довършителни работи, както и за рефинансиране на съществуващи кредити. Срокът за изплащането му е до 30 години. Валутата е в евро. Фиксираният лихвен процент е до 10 години, като е съставен съобразно срока на използване - 5,90 % – за 3 години; 6,10% – за 5 години; 6,20% – за 7 години; 6,30% – за 10 години. Лихвата за останалия срок е променлива, формиран по два фактора - при сключен договор за превод на работна заплата и ползване на пакет Payroll Premium Gold или при индивидуален ежемесечен превод на работна заплата в банката.

Усвояването на кредита може да стане еднократно или на няколко транша. Погасяването му е на анюитетни вноски при осигурена възможност за гратисен период. Изискваното обезпечение е първа по ред ипотека върху жилищен недвижим имот, с възможност за изискване на допълнителни обезпечения. Изисквана е и застраховка на обезпечението с покрити всички застрахователни рискове.