Промоция до 31 декември 2015 г. с освобождаване от такси - за кандидатстване, одобрение и при предсрочно погасяване.

Жилищен кредит Вкъщи на Алфа Банк е предназначен за клиентите, които искат да построят или закупят нов дом или да рефинансират друг свои кредит при по-изгодни условия.

Средно (2 votes)
Повече Информация: 

При получаването на Alpha Жилищен кредит Вкъщи клиентът е освободен от редица такси и комисиони, получава до 30% по-ниска вноска за първите 6 месеца, гратисен период при изплащането, както и има възможност за получаване на специални подаръци по случай 20-годишния юбилей на банката.

Кредит Вкъщи осигурява на клиента възможност за закупуване или строеж на нов дом. Кредитополучателят може да използва получаната сума и за рефинансиране на друг кредит, като се възползва от предложените му, по-изгодни условия. Срокът за погасяване на получената сума е до 30 години.

Валутата на кредита е в лева или евро, като към него е предвиден гратисен период от 6 месеца по главницата. Годишният лихвен процент по кредита е променлив, определен в зависимост от валутата на кредита.

Сред предимствата на кредита са формираните върху пазарни индекси 3M SOFIBOR и 3M EURIBOR достъпни лихвени проценти и възможност за отстъпка в лихвата 0.15% при определена сума на кредита. Клиентът е освободен от такси при кандидатстване за кредита, както и при неговото одобрение, усвояване, управление и предсрочно погасяване.

Когато кредитът е разрешен, клиентът получава възможност за полване на три месечен период на предварително одобрение, докато потърси изискваното от него жилище. За целия си период кредитът има нисък размер на ГПР. За първите 6 месеца от изплащането му клиентът получава по-нискък размер на вноската до 30%. Програма Alpha Защита на плащанията осигурава на клиента по-голяма сигурност.

Усвояването на кредит Вкъщи става според неговото предназначение. При тегленето му с цел рефинансиране, той е усвояван еднократно по банковата сметка на избраното за погасяване задължение, като клиентът е освобеден от такса за оформяне на документи по ипотека.

При кредит за покупка на имот усвояването става наведнъж или на няколко транша, според избора на кредитополучателя, а при цел строителство – на траншове, определени от инидивидуалния договор. Клиентът погасява кредита на анюитетни месечни вноски. Изискваното обезпечение за получаването му е ипотека върху недвижим имот.