Промоциите за ипотечни кредити, както и офертите за тях са много атрактивни и в редица случаи предпочитана опция преди да се вземе голяма сума.

При ипотечните кредити, потребителите се обвързват с дългосрочни заеми срещу обезпечение, като по-изгодни условия за вноски, по-ниска лихва както и гратисни периода са едни от опциите.

Офертите и предложенията за ипотечни кредити са едни от най-популярните и полезните за клиента.

КредиЛенд
Макс кредит: 
18 000 лв.

Бързият ипотечен кредит на Кредиленд представлява нов продукт, който предлага на клиента потребителски кредит срещу договорна ипотека, с размер до 18 000 лв.

Общинска Банка

Жилищен кредит „Мечтан дом“ е предоставен с промоция за млади семейства до 31 декември 2016 г., с освобождаване от такси и безплатна застраховка "Живот"