Евро Комерс

От кредитна къща "Еврокомерс" предоставят на своите клиенти бързи заеми, предназначени за финансиране на физически лица, с възможност за получаване на сума до 200 000 лв.

Сред атрактивните условия на кредита е възможността за индивидуален избор на неговия размер и срока за изплащането му, както и гарантираният фиксиран лихвен процент за целия период.

Средно (3 votes)
Повече Информация: 

Бързият ипотечен кредит, предлаган от дружеството, е предназначен за осигуряване на средства за различни нужди на клиента - той може да ремонтира или закупи обзавеждане за своя дом - мебели, битова техника и домакински уреди, да закупи или ремонтира своя автомобил.

Клиентът може да използва получения бърз кредит и, за да заплати своето образование, да отиде на екскурзия, както и когато има нужда от медицинско лечение или други.

Бързият ипотечен кредит предоставя на клиента сума в размер от 3000 до 200 000 лева. Предвиденият за изплащането му срок е от 6 до 60 месеца. Лихвеният процент по кредита се формира индивидуално за всеки клиент според размера на сумата и избрания срок за погасяването му.

Изискваното от кредитната къща обезпечение е недвижим имот, който да бъде на територията на градовете София, Пловдив, Бургас и Варна. Клиентът е освободен от такса за оценка на предложения от него за обезпечение имот.

Гарантирани са му фиксирани лихвените нива през периода на кредита. Кредитополучателят получава и възможността да рефинансира получения от него кредит, а при кандидатстване за получаването му, не трябва да доказва своите доходи. Единствено условие към него е да няма неизплатени публични задължения.

За бързия кредит може да бъде кандидатствано лесно и удобно онлайн, чрез попълване на стандартна форма. При условие, че клиентът е одобрен за получаването на кредит, от дружеството се свързват с него на посочения телефон за връзка.

Кредитът може да бъде усвоен от него в рамките на един работен ден.