Инвестбанк

Ипотечен кредит "Улеснение" на Инвестбанк е специализиран продукт за рефинансиране на кредити, отпуснати от други банки, предоставен с промоционална лихва.

Финансирането може да бъде използвано както за целеви, така и за нецелеви банкови кредити, като по такъв начин клиентът е улеснен при обединяването на своите задължения чрез един продукт, както и има възможност и да намали месечните си разходи по кредити.

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Ипотечният кредит е отпускан в размер до 90% от стойността на предоставеното обезпечение. Клиентът може да получи и свободни средства при взимането му, тъй като са му отпуснати до 20% над сумата за рефинансиране. През първите пет години от изплащане на кредита лихвеният процент започва от 4,60% с включени към това лихвени бонуси.

Лихвеният процент е определен в зависимост от дохода на кредитоискателя, с осигурена фиксирана лихва за първите пет години - от 5,60% - за кредитоискатели с потвърден осигурителен доход над 2 000 лв. и при други условия. За останалия срок лихвата е плаваща.

Предоставените допълнителни лихвени бонуси са отново в зависимост от дохода на клиента, при ползване на допълнителни продукти и услуги на банката - превод на получаван доход по сметка, издаване на кредитна карта, ползване на услуга "Времето е пари" и др.

Срокът за изплащане е до 30 години. Кредитът може да бъде получен без такса за отпускане, както и за проучване на документи. Като допълнителен бонус към него клиентът получава и кредитна карта с предварително одобрен лимит.