Промоциите за бизнес кредити са удобни за всеки, който иска да стартира нов бизнес или иска да финансира настоящата си дейност.

Бизнес кредитирането е силно развито в България, като има редица промоции и оферти насочени към различните нужди - както според сектора на дейност, така и според нужната сума.

С промоциите за бизнес кредит има възможност да се вземе заем на по-добри условия, което е добре за компанията и нейните служители.

Търговска Банка Д
Макс кредит: 
Според условията по договор

Агрокредити на Д Банк предоставят на клиента кредити за земеделски производители като клиентът е освободен от такса за откриване на разплащателна сметка, по която получава одобрената субсидия.

Уникредит Булбанк
Макс кредит: 
Според одобрен лимит

Бърз кредит за микро предприятия на УниКредит Булбанк може да бъде използван при стартиране на нов бизнес или осигуряването на оборотни средства за него, като е осигурено финансиране на до 50% от обезпечението

Уникредит Булбанк
Макс кредит: 
300 000 лв.

Ипотечният бизнес кредит на УниКредит Булбанк е предназначен за финансиране на инвестиционни идеи или текущи нужди срещу ипотека, с осигурени отстъпки с пакетни програми "Бизнес Лидер"

Уникредит Булбанк
Макс кредит: 
Според одобрен лимит

Кредитна линия за оборотни средства на УниКредит Булбанк позволява на клиента да ползва няколко съставни форми на кредитиране с предварително определен вид, срок и размер.

Уникредит Булбанк
Макс кредит: 
Според условията по договор

Стандартен кредит за оборотни средства на УниКредит Булбанк осигурява на клиента възможността да финансира текущите разходи по своята дейност.