Уникредит Булбанк

Ипотечният бизнес кредит на УниКредит Булбанк е предназначен за финансиране на инвестиционни идеи или текущи нужди срещу ипотека, с осигурени отстъпки с пакетни програми "Бизнес Лидер"

Според условията на кредита, размерът на получената сума може да бъде до 50% от пазарната стойност на недвижимия имот, предложен за обезпечение.

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Ипотечният кредит може да бъде използван за финансиране на инвестиционни потребности. Клиентът може да го използва и за да попълва текущите си разходи за обичайна дейност. Размерът на отпуснатия кредит може да бъде до 50% от стойността на недвижимия имот.

Това трябва да бъде не повече от 300 000 лв. или съответната им равностойност в евро или щатски долара. Недвижимият имот може да бъде жилищен, офис или магазин в монолитна сграда като има ограничение в неговата стойност. Клиентът може да изплати получената сума в период до 5 години в зависимост от кредита.

При кредит за финансиране на текущи разходи това трябва да стане до 1 година, докато при кредит за финансиране на инвестиционни потребности периодът на изплащане се удължава до 5 години. Предоставени са му и отстъпки при използването на Пакетни програми "Бизнес Лидер", които са предназначени за клиенти от сегмент микро и малки предприятия.

Усвояването на получената сума става до 3 месеца от датата на подписване на договора за Ипотечен бизнес кредит, еднократно или на траншове, според избора на клиента. Начинът на погасяване на получения кредит става чрез намаляващи месечни вноски или с индивидуален план на погасяване.

Лихвените условия на кредита са определени съгласно лихвения модел, установен в Общите условия, при които банката предоставя кредити на лица, осъществяващи стопанска дейност.

Изискваното обезпечение е недвижим имот, като се изисква неговата застраховка.