Уникредит Булбанк

Бърз кредит за микро предприятия на УниКредит Булбанк може да бъде използван при стартиране на нов бизнес или осигуряването на оборотни средства за него, като е осигурено финансиране на до 50% от обезпечението

Атрактивните условия на кредита включват предоставените на клиента отстъпки при използване на пакетни програми "Бизнес Лидер".

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Бърз кредит срещу ипотека представлява дългосрочен кредит за микро предприятия с годишни приходи от продажби до 100 000 лв. или при финансиране на стартиращи предприятия, предвиден за инвестиционни цели или за осигуряване на оборотни средства.

Кредитополучателят получава финансиране на 50% от пазарната стойност на недвижим имот, който може да бъде жилищен или офис в монолитна сграда, а стойността му да е максимум 50 000 лв. или съответната им равностойност в евро. Усвояването на кредита става до 6 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит.

Срокът за издължаване на получената сума трябва да стане в период до 10 години. Погасяването на кредита трябва да бъде осъществявано чрез месечни вноски. Клиентът може да получи допълнителни отстъпки при ползване на пакетни програми "Бизнес лидер". Пакетни програми „Бизнес лидер“ са предназначени за клиенти от сегмент микро и малки предприятия. Те предлагат пълен набор от банкови продукти и услуги на по-ниска цена.

Лихвени условия на кредита са определяни съгласно лихвения модел, установен в Общите условия, при които банката предоставя кредити на лица, осъществяващи стопанска дейност. Таксите и комисионите са формирани съгласно конкретно указаните членове и забележки към Тарифата за таксите и комисионите на банката за юридически лица и еднолични търговци.

От клиента се изисква да направи имуществена застраховка на обезпечението. Препоръчва се и застрахователната програма „Кредитна протекция”. Повече за застраховките по кредити и доколко те го оскъпяват можете да научите в раздел "Често задавани въпроси".