АГБ Финанс

Предоставените от ЕйДжиБи Файнанс кредити за малък, среден и голям бизнес са предоставени при изгодни лихвени условия, бързо одобрение и освобождаване от редица такси.

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Предоставените от финансовата институция бизнес кредити срещу обезпечение ипотека са предназначени за малкия, средния и по-мащабен бизнес.

Клиентът може да получи ипотечен кредит за бизнеса съответно нуждите на своето предприятие. Процедурата по отпускане на кредит е максимално улеснена, с получаване на одобрение до 2 работни дни.

Условията по безнес кредити включват получаване на суми от 5 000 до 500 000 евро. Не е нужно доказване на доходи от страна на клиента, като изискване за получаване на кредита е представяне на обезпечение, което може да бъде къща, апартамент, земя, парцел, търговски обект.

Кредитът може да бъде използван за закупуване на материали и други, нужни за бизнеса техники; за рефинансиране на други кредитни задължения; както и за оборотни средства. При изплащането е предоставена възможност за гратисен период за лихва и главница, както и за сезонно погасяване за предприятия с такъв вид дейност.

Клиентът е освободен от такси за кандидатстване, оценка на имота и при предсрочно погасяване на кредита. Възможност за ползване на гратисен период по лихва и главница, както и за сезонно погасяване на кредита.

Изискваните документи за получаване на финансирането са налични в сайта на институцията.