СИ Финанс Груп

От финансовата институция СИ Финанс Груп предлагат два вида бизнес кредити за предоставяне на оборотни средства - "Оборот FIX" и "Оборот FLEXI"

Сред предимствата на бизнес кредитите са голямата сума на финансиране до 1 000 000 лв., както и откриването на най-доброто решение за всеки клиент поотделно.

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Бизнес кредит "Оборот FIX" предоставя на клиента сума до 1 000 000 лева. Срокът за погасяване на получения кредит е от 1 до 60 месеца, определено според размера на получената сума, както и възможностите на предприятието. Лихвата по бизнес кредита е определяна съответно неговите параметри, като може да бъде от 1% до 3% на месец.

Изплащането на получената сума се определя според погасителния план, и става чрез внасяне на равни месечни вноски. Изискваното обезпечение за получаване на кредита е ипотека и представяне на поръчител.

Бизнес кредит "Оборот FLEXI" предоставя на клиента същите условия като Оборот FIX - сума до 1 000 000 лева със срок за погасяване от 1 месец до 60 месеца и лихва от 1% до 3% на месец. Обезпечението по кредита трябва да е поръчителство и ипотека. Разликата при "Оборот FLEXI" е, че неговото изплащане е осъществявано чрез месечна вноска и включва само лихвата по усвоената сума. Дължимата главница трябва да бъде изплащана при дата на падеж.

Кандидатстването за получаване на бизнес кредит става бързо и лесно онлайн чрез попълване на формуляр, в който клиентът следва да попълни желаната от него сума, предложеното обезпечение, неговите лични данни и координати за връзка. След това с него ще се свърже специалист от институцията, който да му помогне при определяне на нужната сума, съобразена с неговите възможности за изплащане.

За всеки клиент са разработвани индивидуални партньорски решения и подходящи схеми на кредитиране, за да може да бъде намерено най-доброто финансово решение за ръководеното от него предприятие.