Банка ДСК

Бизнес кредити за микро, малки и средни предприятия са предоставени в промоционална кампания до 31 декември 2016 г.

От банката предлагат инвестиционни и оборотни кредити за микропредприятия, без изискване за бизнес план за кредити за оборотни средства, възможност за получаване на по-ниска лихва за клиенти на пълно обслужване от банката и за договаряне на размера на таксата за управление за кредит с изплащане над 1 година.

Кредити за оборотни средства са предоставяни за покриване на текущи разходи, закупуване на стоки и суровини, необходими за предприятието или на други необходими активи. Предлагани са също кредити с цел инвестиция. Видовете кредити са стандартен кредит, кредитна линия или овърдрафт.

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Размерът на кредита се определя от финансовото състояние на предприятието. Валутата е лева, евро или щатски долари. Кредитите могат да бъдат краткосрочни с изплащане до 1 година и дългосрочни - до 25 години.

При изплащането е предвиден гратисен период 6 месеца за стандартен кредит и 8 месеца - за инвестиционен. Лихвата е плаваща, формирана по договаряне и според обезпечението.

Понастоящем от банката предлагат и промоция при финансиране на земеделски производители, валидна до 30 юни 2016 г., които отново може да са два вида - с инвестиционна цел и за оборотни средства.