Пощенска Банка

Оборотен бизнес кредит е предназначен за закупуване на материали, консумативи, суровини, стоки или за посрещане на текущи нужди на предприятието, с осигуряване на средства до 800 000 лв.

Кредитът предоставя възможност за разширяване на бизнеса и за договаряне на по-добри условия с доставчиците на фирмата, като за него може да бъде кандидатствано онлайн.

Средно (3 votes)
Повече Информация: 

Максималният размер е до 800 000 лв. или тяхната равностойност в евро. Срокът за погасяването му е до 10 години. Лихвеният процент е формиран съответно финансовия профил на клиента. При изплащане на кредита има възможност за ползване на гратисен период от 6 месеца.

Като обезпечение за получаване на сумата може да бъде поръчителство - физическо или юридическо лице, залог върху движимо или недвижимо имущество или друго допустимо обезпечение. Изискване за документи за удостоверяване на разхода за минимум 50% от сумата. Погасяването става на равни месечни вноски.

Банката предлага и бизнес овърдрафт за оборотни средства с промоция с освобождаване от такса за кандидатстване и намаляване наполовина таксата за отпускане.