СИС Кредит

От финансовата институция Сис Кредит предоставят на своите клиенти бизнес кредити за финансиране на микро и малки предприятия, както и за подпомагане при стартиране на нов бизнес.

Сред предлаганите продукти за юридически лица са кредитите "Стартиращ бизнес", "Оборотни пари за микробизнеса" и "Заем Иновация".

Средно (3 votes)
Повече Информация: 

От институцията предлагат и допълнителни услуги като безплатната консултация с експерт.

Бизнес кредит "Стартиращ бизнес" предоставя на клиента възможността за получаване на бързо финансиране на планирани от него проекти. Той може да получи сума в размер от 3000 до 10 000 лева. Срокът за погасяване на бизнес кредита е от 1 месец до 2 години след неговото получаване. Клиентът може да се възползва от възможността за ползване на гратисен период за плащане на главницата за период до 6 месеца. При наличие на самоучастие кредитът е получаван само при представяне на поръчител. Когато няма самоучастие за получаването му е нужно също така предоставяне на обезпечение. При изплащане на кредита няма начисляване на излишни такси, освен лихвения процент, който е определян индивидуално за всеки клиент съобразно неговия рисков профил.

Кредит "Оборотни пари за микробизнеса" е предназначен за всички микро и малки предприятия, които имат нужда от получаване на бързо финансиране за предоставяне на оборотни средства и други цели. Бизнес кредита предлага на своя получател сума в размер от 1 000 до 5 000 лева. Срокът за изплащане на предоставеното финансиране е от 1 до 18 месеца. Кредитът може да бъде получен без представяне на обезпечение от страна на клиента, както и без за него да бъдат изисквани излишни такси.

"Заем Иновация" е предназначен за подпомагане на развитието на иновативни решения на всички микро или малко предприятия. Кредитът е предназначен за финансиране на бизнес идеи, които биха спомогнали увеличаване на продажбите на предприятието или закупуване на средство за оптимизиране на процеса на дейността, за да бъде подпомогнато по-благоприятното развитие на бизнеса на клиента.

"Заем Иновация" предоставя на клиента сума в размер от 3 000 до 10 000 лева, за да може да реализира със собствен размах новите си идеи. Срокът за погасяване на получената сума може да бъде от 1 месец до 3 години. Предоставянето му е срещу гаранция с поръчителство или срещу закупения актив. При изплащане на кредита няма начислени никакви други такси освен тази за управление на заема. Лихвеният процент е определян според рисковия профил на всеки отделен клиент.

От финансовата институция предлагат на своите клиенти и допълнителни услуги за по-добро обслужване на клиента. При влизане в сайта на институцията той може да изпробва калкулатора за определяне на клиентския профил, като по такъв начин може да изчисли кой продукт е най-подходящ за него. Той получава също възможността за безплатна консултация с експерти на институцията.