Централна Кооперативна Банка

ЦКБ предлага разнообразие от потребителски кредити, предоставени със специални лихвени условия, като клиентът може да избере най-подходящият за него продукт - "Днес", "Доверие", "Мечта", стандартен потребителски кредит и др.

Потребителските кредити са предоставени с юбилейна лихва, с възможност за получаване на сума до 50 000 лв.

Средно (2 votes)
Повече Информация: 

Потребителски кредит "Днес" е предоставян в размер до 50 000 лв. и до 60 000 лв. за клиенти с доход над 3 500 лв. Валутата може да бъде също евро или щатски долари. Срокът за изплащане е до 12 години. Клиентът е освободен от таки за усвояване и управление на кредита.

Годишният лихвен процент е 7,1% - за кредит във валута лева; 6,3% за клиенти с доход над 2 000 лв.; и 6% при кредит над 15 000 лв. и погасяване до 7 години. Предвидена е и възможност за отстъпка в лихвата при комбинация с кредитна карта.

Клиентът може да получи до 15 000 лв. без изискване за поръчител, сума до 25 000 лв. - с 1 поръчител и над 25 000 лв. - с представяне на 2 поръчители. Изисквана е такса за разглеждане на кредит, както и клиентът да има добър осигурителен доход и определен стаж на работното си място.

Другият потребителски кредит на банката, "Доверие", е предназначен за служители на предварително одобрени от банката фирми и за държавни служители. Клиентът може да получи сума до 50 000 лв., със срок за изплащане до 12 години.

Лихвеният процент е 8,5%, без значение от валутата на кредита; за държавни служители и служители на министерства, както и при превод на работна заплата по сметка в банката, е предвиден преференциален лихвен процент - 7,1%. За кредит над 15 000 лв. със срок за погасяване до 7 години - лихвеният процент е 6,6%. Изискванато обезпечение е определяно според сумата и преференциалните условия, като клиенти с с добър осигурителен доход и превод на заплата могат за получат до 15 000 лв. без поръчител.

Кредит "Мечта" осигурява сума до 8 000 лв., със срок за погасяване - 8 години. Отпускан е без поръчител, като при превод на работна заплата е осигурен промоционален лихвен процент - 8,5%. Има възможност за допълнителна отстъпка в лихвата при ползване на кредитна карта към продукта.