Уникредит Булбанк

Потребителски кредит осигурява на клиента сума до 50 000 лв., с бързо одобрение до 2 часа и получаване на сума до 15 000 лв. без поръчител

Кредитът е с възможност за ползване на гратисен период и предназначен за различни текущи нужди - за покупка на имот, за подобрения в дома, за покупка на автомобил, обучение, както и за рефинансиране на други кредитни задължения.

Средно (2 votes)
Повече Информация: 

Размерът на кредита е от 150 до 50 000 лв. Срокът за изплащането му е до 10 години. Изплащането става на равни месечни вноски, с възможност за ползване на гратисен период от 15 до 45 дни.

При кандидатстване за кредит до 15 000 лв. сумата може да бъде получена без поръчител, според индивидуалния профил на клиента. Лихвеният процент е фиксиран за целия период. Клиентът може да ползва застраховка „Кредитна протекция” с възможност за покритие на риск безработица.

Друг подобен продукт на банката е "Бързо, кредит", с възможност за получаване без поръчител и одобрение до 2 часа. Кредитът е с фиксиран лихвен процент за целия период, размер от 500 до 10 000 лв. и срок за погасяване до 72 месеца.