СИБанк

Потребителски кредит "За теб" е предоставен с бонус - безплатно издаване на кредитна карта.

Кредитът може да бъде получен без изискване за поръчител и при бърза процедура за одобрение.

Средно (2 votes)
Повече Информация: 

Потребителски кредит по пакетна програма „Премиум” предоставя на клиента сума от 1 000 до 35 000 лв. Валутата на кредита е в лева. Срокът за изплащането му е от 1 до 10 години.

Изискване за получаване на потребителски кредит по програмата е залог върху бъдещи вземания на кредитоискателя. Усвояването му става еднократно по разплащателната сметка с издадена банкова карта. Погасяването му е чрез анюитетни месечни вноски. Лихвеният процент по кредита е променлив - от 7.45%.

Друг предоставен от банката потребителски кредит е "Златна възраст" с размер до 10 000 лв. и преференциални условия по застраховка "Живот".