Обединена Българска Банка

Потребителският кредит е с фиксирана лихва за целия период на изплащане и може да бъде получен без изискване за превод на работна заплата и без поръчител.

Друго предимство на кредита е получаването му без такса за кандидатстване и при бърза и улеснена процедура.

Средно (8 votes)
Повече Информация: 

Размерът на кредита е от 500 до 20 000 лв. Срокът за изплащането му е от 6 до 60 месеца. За получаването му не се изисква поръчителство или превод на работна заплата. Лихвеният процент е фиксиран за целия период - 8.95%.

Погасяването става на равни месечни вноски, с възможност за погасяване от банкомат на банката. Изисквана е такса за кредитна оценка съответно размера на кредита. Клиентът може да ползва и застраховка „Защита на кредита“.

Друг продукт, предлаган от банката, е стандартен потребителски кредит за текущи нужди с размер до 20 000 лв., срок за погасяване до 10 години и без такса за кандидатстване.