ТексимБанк

Потребителски кредит осигурява на клиента ниска лихва, възможност за обединение на задълженията и безплатна предварителна оферта

Други предимства са освобождаването от такса за месечно обслужване на разплащателна сметка и одобрение за 1 ден

Средно (6 votes)
Повече Информация: 

Клиентът може да получи одобрение за кредита в рамките на 1 работен ден и без да заплаща такса - предварителна оферта за лихвените условия. Има възможност за получаване на по-изгодни лихвени условия при представяне на обезпечение - превод на работна заплата или поръчителство.

Кредитът е с максимална сума от 50 000 лв. или тяхната равностойност в евро. Срокът за изплащането му е до 10 години. Годишният лихвен процент е от 6%, формиран индивидуално и според допълнителните условия - според избраното обезпечение.

Погасяването става на равни месечни вноски. Клиентът има възможност да избере какво да бъде обезпечението - поръчител, превод на работна заплата, комбинация от двете или да получи кредита без обезпечение, от което се определя лихвата. Разрешаването на кредита става за 1 работен ден. Възможност за сключване на застраховка "Живот" за сметка на клиента