Промоциите за потребителски кредити включват по-изгодни условия за лихва, различни бонуси или актрактивни опции за периода на ползване и връщане.

Потребителските кредити може да изискват гарант или да бъдат отпускани до определена сума без. При кандидатстване се изисква покриване на определени изисквания.

Ползване на промоция за потребителкси кредит може да даде по-добри условия.

СИС Кредит

От финансовата институция Сис Кредит предлагат на своите клиенти потребителски кредит за предоставяне на средства за всички лични нужди.

ТексимБанк
Макс кредит: 
7 000 лв

Потребителският кредит на Тексим Банк може да бъде получен само чрез обаждане по телефона и без изискване за поръчители и превод на заплата, като клиентът получава отговор дали е одобрен за него в рамките на 1 работен ден.

Райфайзен Банк
Макс кредит: 
7 000 лв

Потребителският кредит може да бъде получен без поръчител, с отговор за одобрение до 2 часа

Пощенска Банка
Макс кредит: 
35 000 лева

Стандартен потребителски кредит е предоставен с промоционална лихва и възможност за експресно усвояване.

ПроКредит Банк
Макс кредит: 
20 000 лв

Потребителски кредит на ПроКредит Банк е предназначен за физически лици с доходи от постоянен трудов договор, собствен бизнес или пенсия, с осигурен размер до 20 000 лв.

ПроКредит Банк
Макс кредит: 
30 000 лева

Кредит „Енергийна ефективност” на ПроКредит Банк е целеви кредит, предназначен за физически лица.

Първа Инвестиционна Банка
Макс кредит: 
30 000 лв

Потребителският кредит може да бъде получен в размер от 30 000 лв., за срок до 10 години и предварително одобрение само за 2 часа

Пиреус Банк
Макс кредит: 
30 000 лв

Потребителският кредит е в промоция, с нисък лихвен процент при рефинансиране и допълнителен бонус към всеки кредит с размер над 3000 лв.

Оптимал Кредит
Макс кредит: 
1500 лв

Предлаганите от Оптимал Кредит потребителски кредити предоставят на своите клиенти възможност за получаване на суми до 1500 лева

МаксКредит
Макс кредит: 
3 000 лв

От финансовата институция Макс Кредит предлагат потребителски кредит "Макс План" за предоставяне на бързо финансиране до 3 000 лв., съобразен с индивидуалните възможности на всеки клиент.