Промоциите за потребителски кредити включват по-изгодни условия за лихва, различни бонуси или актрактивни опции за периода на ползване и връщане.

Потребителските кредити може да изискват гарант или да бъдат отпускани до определена сума без. При кандидатстване се изисква покриване на определени изисквания.

Ползване на промоция за потребителкси кредит може да даде по-добри условия.

Пощенска Банка
Макс кредит: 
Според одобрен лимит

Потребителският кредит "Еластика" е предоставен с промоционална лихва и без нужда от доказване на доход.

Пощенска Банка
Макс кредит: 
Според условията по договор

Условията на кредита включват по-нисъка лихва - 6.50%, както и гратисен период след отпускането му.

Пощенска Банка
Макс кредит: 
40 000 лв.

Потребителският кредит е с осигурена промоционална лихва и възможност за експресно усвояване до 3 часа.

Овергаз Капитал
Макс кредит: 
7 000 лв.

Потребителският кредит на Овергаз е предназначен за финансиране на редица текущи нужди на всеки клиент и моге да бъде получен без поръчител

Обединена Българска Банка
Макс кредит: 
40 000 лв.

Потребителският кредит с превод на работна заплата, предоставен от ОББ, е много добър начин един клиент да получи необходимите за него средства при преференциални условия.

БНП Париба
Макс кредит: 
Според одобрен лимит

Програма "Привилегия" осигурява на клиента лично внимание и грижа, при преференциални лихвени нива и фиксирани условия

КредиЛенд
Макс кредит: 
3000 лв.

Кредиленд предлага на своите клиенти два вида бързи потребителски кредити – със седмични и с месечни вноски

Общинска Банка
Макс кредит: 
40 000 лв.

Потребителският кредит е предоставен с размер до 40 000 лв. и промоция при рефинансиране на кредитни задължения към други банки или финансови институции.

Обединена Българска Банка
Макс кредит: 
10 000 лв.

Отвореният кредит принадлежи към ново поколение кредити, предоставени за първи път на българския пазар от ОББ, който притежава предимствата на кредитната карта като продукт