Овергаз Капитал

Потребителският кредит на Овергаз е предназначен за финансиране на редица текущи нужди на всеки клиент и моге да бъде получен без поръчител

Средно (4 votes)
Повече Информация: 

Клиентът може да вземе потребителски кредит в размер до 7 000 лева. Срокът за погасяване на сумата трябва да бъде до 5 години. Годишният лихвен процент е фиксиран за първите 12 месеца - 15,85% и променлив за останалия период - 14.864%.

Погасяването на получената сума може да бъде на равни месечни вноски. Клиентът трябва да заплати еднократно такса за разглеждане на искане и оценка на кредитоспособност в размер на 60 лв. Клиентът може сам да изчисли месечните вноски по своя кредит според неговия размер и е освободен от такса за предсрочно погасяване

Кандидатстването за кредита е изключително лесно – само чрез електронно попълване на Стандартен европейски формуляр, където клиентът трябва да попълни желаната от него сума на кредита и предпочитаният от него период на погасяването му. Това може да бъде направено и в предназначените за това офиси – в централния офис на Овергаз, в демо центровете на Овергаз Инк, както и в офисите на партньорите на фирмата.

За да получи своя потребителски кредит, клиентът трябва да има постоянни месечни доходи от трудово възнаграждение. Погасителната му вноска е изчислена в размер до 30% от общия месечен доход на кредитополучателя.

За получаване на кредита не се изисква документ за доход на кредитоискатели, работещи по трудово правоотношение, но клиентът трябва да осигури задължително един поръчител с постоянни доходи. Изисква се кредитоискателят да е навършил 23 години, както и неговият поръчител.