Пощенска Банка

Потребителският кредит "Еластика" е предоставен с промоционална лихва и без нужда от доказване на доход.

Сред атрактивните условия на кредита са предоставянето до 90% от размера на обезпечението и получаването на бърз отговор при кандидатстване.

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Освен изгодните лихвени условия, предимствата на потребителски кредит/овърдрафт "Еластика" включват възможност за обезпечаване на задълженията на клиента с паричен депозит. Клиентът може да получи кредита, без да е нужно да доказва своя доход и да нарушава своите спестявания.

Той получава отговор в рамките на 1 работен ден дали е одобрен за изискваната от него сума, което пести неговото време и нерви.

Кредитополучателят може да бъде клиент на Пощенска банка, който притежава парични средства в левове, евро или щатски долари по депозитни и спестовни сметки. Възможната валута при финансиране на кредита може да бъде в левове и евро, валидни за потребителски кредит или овърдрафт „Еластика”.

Максималната сума на кредита зависи от валутата на размера на обезпечението – до 90% от размера на обезпечението за кредит и депозит в една и съща валута; до 90% от размера на обезпечението за кредит в левове и депозит в евро; и до 70% от размера на обезпечението за кредит в левове или евро и депозит в щ.долари.

Срокът за погасяване на кредита зависи от това дали той е потребителски – до 7 години или овърдрафт – 1 година с възможност за подновяване за нов период. Таксата за разглеждане на искане за кредит/овърдрафт е определяна в зависимост от исканата сума.

Необходимите документи за кандидатстване са предварително попълнено от клиента искане за кредит, копие на личната му карта. Банката си запазва правото при необходимост да изисква допълнителни документи.

Банката предлага и друг продукт - овърдрафт в промоция, предоставен с промоция - 0% лихва през първите 3 месеца, валидна до 30 декември 2016 г.