Пощенска Банка

Условията на кредита включват по-нисъка лихва - 6.50%, както и гратисен период след отпускането му.

Клиентът не дължи такси и комисиони, свързани с отпускане, управление и погасяване на кредита и за по-голямо удобство може да кандидатсва за него онлайн.

Средно (1 vote)
Повече Информация: 

Целта на студентския кредит е да подпомогне заплащането на семестриалните такси за обучение съгласно учебния план на съответната специалност. Друго предназначение на кредита е за издръжка на дете, родено или осиновено по време на обучението. Възможност за кандидатстване онлайн.

Осигурена е фиксирана лихва за целия период на кредита - 6.50%. Валутата на кредита е в лева. Срокът за неговото изплащане е до 10 години, след изтичане на гратисния период. За получаване на сумата от клиента не се изисква обезпечение.

Друго предимство на кредита е отпускания гратисен период, който се определя от отпускането на кредита до изтичане на една година от първата дата за провеждане на последния държавен изпит или защита на дипломна работа – съответно една година от датата, на която изтича определеният срок на докторантурата.

По време на гратисния период кредитополучателят не дължи плащане по кредита. Също така, клиентът не дължи такси и комисиони, свързани с отпускане, управление и погасяване на кредита, което значително облегчава обслужването му. Кредитът трябва да бъде погасяван на равни (анюитетни) месечни вноски, след изтичане на гратисния период. Размерът на кредита е определян съответно неговата цел.

Заемът е гарантиран с държавна финансова подкрепа, който се отпуска съгласно Закона за кредитиране на студенти и докторанти.