Обединена Българска Банка

Потребителският кредит с превод на работна заплата, предоставен от ОББ, е много добър начин един клиент да получи необходимите за него средства при преференциални условия.

Настоящият промоционален период на кредита освобождава клиента от такса за кандидатстване.

Средно (2 votes)
Повече Информация: 

Потребителски кредит предлага на клиента сума до 40 000 лева при условие, че неговата работна заплата е превеждана в ОББ. Първоначалният размер на лихвите по кредита варира между 7.503% до 11.953% променлива лихва. Клиентът е освободен от такса за кандидатстване.

Срокът за погасяване на кредита зависи от получената сума по него. При получена сума до 5 000 лeва, клиентът погасява кредита в период на 6 години, и съответно – от 5 001 до 10 000 лева – 8 години; от 10 001 до 40 000 лева – 10 години.

Потребителски кредит е анюитетен, което значи, че клиентът внася равни месечни вноски. Необходимите документи за кандидатстване за кредита са личната карта на клиента и попълнена от него молба-декларация за отпускане на потребителски кредит.

Преференциалните условия на кредита включват бърза и улеснена процедура по получаването, както и възможността за изплащането му на равни месечни вноски. Когато клиентът прецени да го погаси преди предварително уговорения период, той е освободен от такса за предсрочно погасяване на кредита.

Като предимство клиентът получава и възможност за активиране на живото-застрахователната програма – „Защита на кредита“. За по-голямо удобство за него, той може да погасява месечните си вноски и на банкомат на ОББ.