Пощенска Банка

Потребителският кредит е с осигурена промоционална лихва и възможност за експресно усвояване до 3 часа.

Кредитът е с погасителен план с изплащане чрез намаляващи вноски, като по такъв начин дължимата месечна такса намалява всеки месец и главницата се изплаща по-бързо.

Средно (3 votes)
Повече Информация: 

Кредитът може да бъде отпуснат в размер до 40 000 лв., а обслужването му да бъде до 10 години. Годишният лихвен процент е променлив, като в периода на промоция е от 6,25% до 8,45% - при условие превод на работна заплата и от 8,75% до 10,95% - без превод на заплата.

Кандидатстването за потребителския кредит също става онлайн – лесно и удобно, само срещу лична карта и възможност за експресно усвояване до 3 часа, валидна за клиенти на трудов договор. Кредитът може да бъде използван и за обединение на други кредитни задължения.

При избор на програма „Защита на плащанията“, клиентът получава възможност за застраховане на месечните вноски по кредита. Чрез използване на онлайн кредитния калкулатор, клиентът може да определи изискваните от него валута и размер на кредита, както и желаният от него срок за погасявене на задължението, като по такъв начин получи изчислени размерът на своята месечна вноска и годишния лихвен процент на кредита.